Заходи
Термін
Відповідальні
1.Переглянути графік атестації педагогічних працівників коледжу та мистецької школичервеньЗаступник директора з навчально-виховної роботи, інспектор по кадрам
2.Видати наказ про чергову атестацію педагогічних працівників коледжу та мистецької школичервеньВ.о. директора  
3.Видати наказ про створення атестаційної комісіїдо 10 вересняВ.о. директора  
4.Створити атестаційну комісію у складі голови комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії та членів комісії до 13 вересняВ.о. директора  
5.Інформацію про склад атестаційної комісії розмістити на сайті коледжувересеньЗавідувач навчально-методичним кабінетом
6.Опрацювати законодавчу, правову та нормативну документацію щодо атестації педагогічних працівниківсерпень-вересеньЧлени атестаційної комісії
7.Внести питання атестації педагогічних працівників до плану навчально-методичної роботи на поточний навчальний рікдо 10 вересняЗавідувач навчально-методичним кабінетом
8.Розробити та схвалити графік проведення засідань атестаційної комісії, визначити терміни проведення атестаціїПерше засідання атестаційної комісіїГолова атестаційної комісії  
9.Розробити план роботи атестаційної комісії та затвердити на засіданні атестаційної комісіїПерше засідання атестаційної комісіїГолова атестаційної комісії  
10.Визначити офіційну адресу електронної пошти для подання атестаційних документів у електронному виглядіПерше засідання атестаційної комісіїАтестаційна комісія
11.Видати наказ про затвердження списків педагогічних працівників, що атестуються в 2023 роцідо 10-15 жовтняГолова атестаційної комісії
12.Оприлюднити на офіційному сайті коледжу  інформацію про педагогічних працівників, що подали заяви і атестуються в поточному навчальному роцідо 10-15 жовтняЗавідувач навчально-методичним кабінетом
13.Реєструвати заяви  педагогічних працівників на проходження  атестації з доданими до них атестаційними документамидо 10 жовтня 2022 рокуСекретар атестаційної комісії
14.Надавати методичне консультування педагогічним працівникам, які подають свої  заяви та атестаційні документи для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічного звання «викладач-методист» до атестаційної комісії  органу управліннядо 15 жовтняЗавідувач навчально-методичним кабінетом
15Зберігати атестаційні документи (заяви; листи самоаналізу; документи, що підтверджують результати роботи та підвищення кваліфікації), у тому числі надані в електронній формі з подальшим переданням до відділу кадріввересень – жовтень 2022 рокуСекретар атестаційної комісії  
16.Вести протоколи засідань атестаційної комісії  впродовж роботи атестаційної комісіїСекретар атестаційної комісії
17.Повідомити педагогічних працівників під їх особистий підпис про необхідність присутності на засіданні атестаційної комісії за вимогою останньоївпродовж роботи атестаційної комісіїСекретар атестаційної комісії
18.Оформити атестаційні листи  у двох примірниках, до яких вноситься результат атестації – рішення атестаційної комісії, зазначене в протоколі засідання атестаційної комісії березеньІнспектор по кадрам, секретар атестаційної комісії
19.    Видати накази «Про здійснення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році»березеньГолова атестаційної комісії
20.  Перевірити записи в трудових книжках, особових справах педагогічних працівників, що атестуються, внести необхідні зміни про трудову діяльністьберезеньІнспектор по кадрам
21.Проконтролювати та проаналізувати проведення викладачами, що атестуються, відкритих занять, виховних заходів тощовпродовж рокуЗавідувач навчально-методичним кабінетом, керівники П(Ц)К
22.Перевірити ведення викладачами, що атестуються, навчальної документації (календарні плани, робочі програми, журнали тощо)впродовж рокуЗавідувач навчально-методичним кабінетом, завідувач відділення
23.Вивчити педагогічні досягнення педагогічних працівників на підставі поданих ними атестаційних документів на предмет повноти пакета документів і відповідності вимогам  Положення про атестаціюдо атестації педагогічних працівниківАтестаційна комісія коледжу
24.Встановити відповідність педагогічних досягнень, поданих педагогічним працівником на атестацію, вимогам, установленим законодавством та прийнятим Положенням; за необхідності перевірити достовірність поданих документівберезеньАтестаційна комісія коледжу
25.Письмово запросити педагогічних працівників на засідання  апеляційної комісії, якщо виникли сумніви щодо достовірності  атестаційних документів (під підпис)за три  робочі дні до проведення засіданняГолова АК, секретар АК
26.Атестувати педагогічних працівників на відповідність посадам та прийняти вмотивоване рішення про присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст  вищої категорії», педагогічного звання «викладач-методист»  або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні)згідно графікуАтестаційна комісія коледжу
27.Надати в разі необхідності рекомендації педагогічним працівникам, які атестуються, щодо підвищення якості їхньої роботивересень – жовтеньАтестаційна комісія коледжу
28.У разі прийняття рішення про відмову в присвоєнні (підтвердженні) педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» або «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» атестувати педагогічного працівника на відповідність кваліфікаційній категорії, якій відповідають його педагогічні досягненнязгідно графікуАтестаційна комісія коледжу
29.Оформити рішення атестаційної комісії про результати атестації педагогічних працівників протоколом за формою згідно  ПоложенняжовтеньГолова АК, секретар АК
30.Довести до відома педагогічних працівників рішення атестаційної комісії коледжу шляхом видання відповідного наказу за результатами атестації та ознайомлення з ним педагогічних працівників під підписПротягом трьох робочих днів після атестаціїАтестаційна комісія коледжу
31.Ввести в дію рішення атестаційної комісії при органі управління наказом директора коледжу та ознайомити з ним педагогічних працівників під підписПротягом трьох робочих днів після отримання документівІнспектор по кадрам
32.Внести в особові справи педагогічних працівників, які атестувалися в поточному році атестаційні листи  березеньІнспектор по кадрам