Навчання за контрактом (денна форма) 2023 р.

Назва послуг
Вартість послуги, грн. (за рік)
023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
17171, 00    
024 Хореографія16251,00  
028 Менеджмент соціокультурної діяльності17171,00  
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  11346,00  


Навчання за контрактом (заочна форма) 2023 р.

Назва послуг
Вартість послуги, грн. (за рік)
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»  9199,00  
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»7359,00