Історія коледжу

Мабуть, сама природа постаралася, що для духовної рівноваги, в древньому Ніжині поряд із славетною гімназією вищих наук князя Безбородька породила інший навчальний заклад, не менше потрібний і аж ніяк не менше значимий для формування цілісної аури над зачарованим поліським краєм. Ціле століття розділяє народження другого крила, яке, розпросторившись, дало Ніжину таку духовну рівновагу й піднесення, на які предковічне місто вже давно зачекалося.

Офіційно, як посвідчують пожовклі архівні документи, історія Ніжинського училища культури і мистецтв імені Марії Заньковецької починається з 23 серпня 1908 року, коли за рішенням загальних зборів Ніжинського товариства поширення комерційної освіти у місті відкривається комерційне училище з терміном навчання 7 років. Починало училище з підготовки майбутніх комерсантів, даючи водночас загальноосвітні знання обсягом курсу гімназії. Директором закладу з того ж самого, тепер уже глибоко історичного 23 серпня 1908 року, аж по 9 листопада 1918 року був Козьма Йосипович Чубін, випускник Київського імператорського університету Святого Володимира. А вже вслід за ним тимчасово виконуючим обов’язки директора училища призначено Олександра Степановича Случевського, випускника історико-філологічного факультету Київського університету 1911 року.

З 27 грудня 1918 року училище змінено на Ніжинську комерційну школу, виконуючим обов’язки директора якої з 31 грудня цього ж року призначено того ж самого Случевського.

Комерційна школа існувала до кінця 1918-1919 навчального року. Протягом наступного 1919-1920 — заняття в школі проходили за навчальними програмами єдиних трудових шкіл 2-го ступеня. Остаточно завідуючим школи Случевського призначено з жовтня 1919 року.

З цього часу навчальний заклад багато разів змінював свою назву і профіль, але всі реорганізації проводилися на базі попередніх навчальних закладів. А саме:
1920-1921 н. р. — Ніжинська соціально-економічна школа, заняття в якій проводилися за програмами єдиних трудових шкіл 2-го ступеня.1921-1922 н. р. — Ніжинський соціально-економічний технікум (технікум народного господарства) для підготовки економістів, кооператорів, рахівників і бухгалтерів народного господарства з терміном навчання 3 роки.
1922-1923 н. р. — Ніжинський транспортний технікум для підготовки високопрофесійних фахівців у господарській та експлуатаційній галузях залізничного транспорту.
1923-1924 н. р. — Ніжинська торгово-промислова школа для підготовки кваліфікованих працівників адміністративних, господарських функцій і державних, кооперативних, промислових і торговельних установ.
1924-1930 н. р. — Ніжинська кооперативна профшкола імені Г. І. Петровського, заняття в якій розпочалися в грудні 1924 року. Незмінним керівником усі ці роки був О. С. Случевський.
1930-1932 н. р. — Ніжинський технікум радянського будівництва і права. Заняття розпочалися З жовтня 1930 р. Технікум готував економістів, організаторів колгоспного виробництва і права із терміном навчання 3 роки. Крім загальноосвітніх дисциплін (програма середньої школи), викладалися правознавство, радянське будівництво, економічна географія і колгоспне виробництво. Серед випускників технікуму 1932 року з відділу права — Герой Радянського Союзу Григорій Никифорович Муха. Директором технікуму став А. С. Зубенко, а завучем — невтомний О. С. Случевський.
1932-1934 роки — Ніжинський технікум комуністичної освіти (Постанова Ради народних комісарів УРСР № 5672/2 від 16 квітня 1931 р. «Про реорганізацію технікумів радянського будівництва» на зміну Постанови РНК УРСР від 01.08.1930 р. «Про мережу технікумів», за якою передбачено організацію технікумів радянського будівництва). Серед випускників технікуму 1935 року — Герой Радянського Союзу Іван Дмитрович Коломійченко.
1934-1941 роки — Ніжинський бібліотечний технікум (відповідно до наказу № 333 Наркома освіти УРСР т. Затонського «Про реорганізацію технікумів комосвіти» від 11 червня 1934 року. Покласти на них завдання готувати бібліотечних працівників середньої кваліфікації за визначенням для них бібліотечним Управлінням НКО профілем). Приміром, на 1934-1935 н. р. на бібліотечний відділ Ніжинського технікуму установлено набір 120 чоловік. Технікум готував бібліотекарів та інструкторів організаційно-масової роботи. У 1941 році навчальний процес був перерваний тимчасовою окупацією м. Ніжина в роки Великої Вітчизняної війни. Серед випускників 1940 року — Герой Радянського Союзу Андрій Степанович Мірошник.
1943-1947 роки — Ніжинська політосвітня школа. Після звільнення міста від німецько-фашистських загарбників з 1 жовтня 1943 р. почалися заняття в школі відповідно до коректив управління політосвітніх установ НКО УРСР, де було зазначено, що політосвітні школи є середніми навчальними закладами, що мають своїм завданням готувати керівників бібліотек, будинків культури, клубів. Навчальний план політосвітніх шкіл в основному залишено той самий, що був до 1941 року. Поміщено всі загальноосвітні предмети, що вивчалися в 8-9 та 10-му класах повної середньої школи та відповідні спеціальні предмети на бібліотечному та клубному відділах.
1947-1961 роки — Ніжинський технікум підготовки культурно-освітніх працівників, який був реорганізований згідно з наказом по комітету у справах культурно-освітніх установ УРСР №86 від 27 лютого 1947 року та на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР № 190 від 17 лютого 1947р. Технікум готував спеціальні кадри для клубної (режисери, хормейстери) та бібліотечної роботи. У 1948 році було засновано заочне відділення, на якому велась підготовка фахівців з таких же спеціальностей, як і на денному відділенні.
1961-1990 роки — Ніжинське культурно-освітнє училище, на яке було перейменування згідно з Постановою колегії Міністерства культури УРСР від 14.03.1961 року для підготовки клубних (керівник самодіяльного хорового колективу, колективу народних та духових інструментів) та бібліотечних працівників. У 1972 році введена хореографічна спеціалізація, а в 1987 році відновлено спеціалізацію «Режисура театралізованих заходів».
1990-1999 роки – Ніжинське училище культури (наказ Міністерства культури УРСР № 342 від 2 листопада 1990 року та наказ Чернігівського обласного управління культури № 19 від 6.02.1991 року). У 1991 році в училищі відкрита спеціалізація «Баяніст-акомпаніатор».

З метою безперервної мистецької освіти та комплексного естетичного виховання у 1991 році при училищі відкрита школа мистецтв з такими відділами: хореографічний, хоровий, фольклорний та образотворчого мистецтва. А з метою збереження, відновлення й розвитку народних ремесел у 1992 році в училищі почала свою роботу спеціалізація декоративно-прикладного мистецтва.
1999-2000 роки — Ніжинське училище культури і мистецтв (наказ Чернігівського обласного управління культури № 99 від 29 вересня 1999 року на підставі рішення Чернігівської обласної державної адміністрації від 17 серпня 1999 року).

З 2000 року — Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької. Почесне ім’я видатної землячки, першої народної артистки України навчальному закладу присвоєно Постановою Кабінету Міністрів України № 558 від 27 березня 2000 року.

17 травня 2017 року Училище перейменовано в Комунальний вищий навчальний заклад «Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради рішенням Чернігівської обласної ради № 32-9/VII.
22 травня 2020 року Коледж перейменовано в Комунальний заклад «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради рішенням Чернігівської обласної ради № 65-23/VII.