Предметна (циклова) комісія викладачів фортепіано та концертмейстерського класу

Головною метою навчально-освітньої роботи циклова комісія вважає забезпечення професійної компетентності майбутніх організаторів  культурно-освітньої діяльності, розвиток творчих та організаційних здібностей студентів.

Основне завдання – вдосконалення та поглиблення педагогічної майстерності викладачів для духовного та культурного становлення і всебічного розвитку особистості. Викладачі та  концертмейстери  докладають багато зусиль для того, щоб випускники навчального закладу стали більш освіченими і конкурентоспроможними, мали не тільки необхідні знання та навички, але й уміли успішно реалізувати свій творчий потенціал у подальшій мистецькій  діяльності.

 Сьогодні  в складі  циклової  комісії  17 викладачів та  концертмейстерів.

З них: 1 викладач – Заслужений працівник культури України, 3 – кандидата педагогічних  наук, 1 –  кандидат  мистецтвознавства, 1 – нагороджений  медаллю  «Трудова слава» міжнародної  рейтингової  академії «Золота фортуна», 2 – Відмінника освіти України, 3 – мають почесне звання викладач-методист, 11 викладачів вищої категорії, 11 концертмейстерів вищої категорії, 3 викладача  та концертмейстера І категорії, 2 концертмейстера ІІ  категорії. 

Навчально-методична діяльність

    Члени циклової комісії навчають гри на фортепіано студентів  спеціалізації «Менеджмент  соціокультурної діяльності»  на  6-ти спеціальностях: «Народне пісенне мистецтво. Академічний спів», «Народне пісенне мистецтво. Народний спів», «Народне пісенне мистецтво. Естрадний  спів»,  «Народне інструментальне мистецтво. Народні інструменти», «Народне інструментальне мистецтво. Духові інструменти», «Видовищно театралізовані заходи», «Народна хореографія».

Викладачі фортепіано всебічно збагачують своїх вихованців у культурному і духовному напрямках, залучають до проведення освітньо-мистецьких заходів, участі у всеукраїнських конкурсах та міжнародних фестивалях-конкурсах. Багато випускників коледжу продовжують своє навчання у вищих навчальних закладах, де і надалі опановують мистецтво гри на фортепіано.

Викладачі та концертмейстери постійно підвищують свій фаховий рівень, розширюють діапазон психолого-педагогічних знань, опановують нові інформаційні технології, необхідні для якісної та результативної роботи. Вони розробляють інтерактивні комплекси з навчальних дисциплін, методичні матеріали для  самостійної та індивідуальної роботи студентів, працюють над комп’ютерним забезпеченням навчальної роботи. Викладачі та концертмейстери  циклової  комісії мають вагомі творчі напрацювання: методичні посібники, збірники, розробки, статті з актуальних питань сучасної музично-педагогічної освіти. Кожного року в коледжі традиційно проводяться тижні циклової комісії, на яких актуальними є різні цікаві й пізнавальні  заходи: тренінги, засідання круглого столу, педагогічні читання з метою обміну досвідом, лекції-концерти  тощо, де беруть участь викладачі і студенти різних спеціалізацій.

Викладачі Циклової комісії

Ірина Разон

Голова предметної (циклової) комісії

Ганна Єрмак

Викладач