Проведення відкритих занять є важливою складовою педагогічної діяльності викладачів, адже це можливість поділитися з колегами власним досвідом, презентувати свої педагогічні напрацювання. Шістнадцятого листопада 2022 року викладач спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Ващенко Юрій Олександрович зі студентами першого курсу провів відкрите заняття з навчальної дисципліни «Композиція».

Заняття на тему «Розвиток композиційних навичок студентів при вивченні рапортної побудови рослинного змісту» проходило за чітко розробленим планом, який був складений відповідно до робочої програми. Структура заняття відповідала нормативним вимогам та включала дві важливі складові: теоретичну і практичну. Викладач продемонстрував добре володіння навчальним матеріалом та методикою проведення занять.

Юрій Олександрович показав себе як гарний фахівець, досвідчений педагог, що відмітили присутні колеги: заступник директора з навчально-виховної роботи Березинець О.А., завідувач навчально-методичним кабінетом Сливко С.А., керівник предметної (циклової) комісії «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Липовецька Є.Ю., викладач П(Ц)К Постол Н.М.

Матеріал підготувала
Світлана СЛИВКО