П’ятнадцятого грудня 2022 року в Ніжинському фаховому коледжі культури і мистецтв пройшов відкритий урок з української мови на тему «Національно-мовний колорит української фразеології». Його підготувала й провела досвідчений і творчий педагог коледжу, викладач-методист Олена
Йосипівна ПОГРЕБНА. Студенти першого курсу спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», незважаючи на досить короткий термін навчання в коледжі, виявили щиру зацікавленість та навчальну активність на уроці, продемонстрували глибокі знання з предмету.

Ґрунтуючись на органічній взаємодії української мови та народознавства, урок відзначився глибокою змістовністю, був емоційно насиченим та національно спрямованим. Олена Йосипівна поєднала навчальний матеріал про фразеологізми в українській мові з цікавою інформацією щодо традицій святкування українського весілля.

Крім того на уроці досить влучно були використані різні інтерактивні методи і прийоми навчання, зокрема, мозковий штурм, асоціативне гроно, мікрофон. Студенти брали участь у низці творчих і дослідницько-пошукових вправах, а саме: «Зрозумій мене», «Подай сигнал», «Упізнай фразеологізм» та інші.

На відкритому уроці були присутні директор коледжу Дорохін В.Г., члени адміністрації – Березинець О.А., Сливко С.А., Рой В.Г. Підтримати колегу прийшли викладачі коледжу: Єрмольченко Л.Л., Ющенко Л.О., Волкова О.В., Прядко М.В., Ракоїд О.Л., Андрущенко Н.О., Камінська Ю.М. Як відзначили всі присутні, на відкритому уроці Олена Йосипівна організувала досить ефективне
навчальне спілкування зі студентами, доцільно використала різноманітні навчально-методичні матеріали та показала високий професійний рівень викладання.

Матеріал підготувала
завідувач навчально-методичним кабінетом
Світлана СЛИВКО