13 грудня 2022 року в межах виховної години відбулося чергове засідання Школи першокурсника. Темою для обговорення була обрана проблема труднощів першої зимової сесії. Практичний психолог коледжу, спеціаліст вищої категорії, Тетяна КРИЧКОВСЬКА в діалогічній жвавій доповіді-презентації «Як успішно скласти сесію?» розкрила особливості складання іспитів та заліків під час сесійного періоду, охарактеризувала психологічні стани, які можуть відчувати студенти при підготовці до екзаменів, висвітлила сутність навчального та екзаменаційного стресів і порушення психічної діяльності, котрі можуть супроводжувати ці стани.

Практична частина діалогу з першокурсниками включала поради від досвідчених викладачів, студентів-відмінників, студентів-ледарів, психологів, психотерапевтів тощо. Акцентувалася увага на вправах для ефективного запам’ятовування інформації, які можна використати при підготовці до сесії та під час її складання («Три-чотири-п’ять», «Просте – на десерт», «Рівний рахунок», «Шпаргалка» тощо). Висвітлюючи питання «Як розвинути психічну стійкість під час сесії?», були використані поради військових психологів, які наголошують на саморозвитку здатності до саморегуляції вольової та емоційної сфери в будь-яких життєвих ситуаціях.

В цілому захід пройшов у доброзичливій товариській атмосфері. Сподіваємось на успішне складання першої зимової сесії першокурсниками коледжу!

Підготувала
практичний психолог
Тетяна КРИЧКОВСЬКА