Перспективи працевлаштування

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Випускники отримують змогу:
1. займати робочі місця в організаціях, установах, підприємствах будь-якої організаційно-правої форми на первинних посадах відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

3423 Інспектор з кадрів,
3423 Організатор з персоналу,
3431 Адміністративний помічник,
3431 Секретар комітету (організації, підприємства, установи),
3435 Організатор діловодства,
3436.1 Помічник керівника підприємства, організації установи,
3436.1 Референт,
3479 Фахівець з бібліотечної справи,
4141 Архіваріус.

2. працювати у:

  • відділах інформації комерційних та державних установ;
  • органах державного управління;
  • службах діловодства громад, організацій, підприємств та установ;
  • інформаційно-аналітичних центрах;
  • відділах реклами та піару;
  • відділах кадрів;
  • канцеляріях;
  • бібліотеках громад, установ та організацій, закладів освіти;
  • архівах громад, органів влади, місцевого самоврядування, приватних архівах.