ЦК викладачів Інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Циклова комісія об’єднує дисципліни гуманітарного циклу навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Гуманітарні дисципліни відіграють важливу роль і є фундаментом, на якому формується світогляд людини. Без філологічних знань неможливий повноцінний розвиток особистості. Викладачі комісії працюють злагоджено, завжди мають спільну думку. Навчально-методична робота комісії – це постійне підвищення викладачами свого фахового рівня та педагогічної майстерності, розробка програм, проведення відкритих занять і виховних заходів, створення комплексів навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін гуманітарного циклу, підготовка методичних доповідей та розробок, вивчення педагогічного досвіду колег. Викладачі комісії беруть участь у методичних семінарах з питань упровадження нових форм і методів навчання та в науково-практичних конференціях у різних навчальних закладах.

Основні завдання ЦК:

 • формування знань, умінь та навичок студентів гуманітарних дисциплін на рівні державних стандартів освіти;
 • забезпечення виконання навчальних планів і програм;
 • використання інноваційних технологій навчання;
 • створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисципліни;
 • виховна робота зі студентами;
 • проведення профорієнтаційної роботи.

Склад циклової комісії:

 • Мороз Інна Григорівна, завідувач відділенням, спеціаліст вищої категорії;
 • Погребна Олена Йосипівна, методист відділення, спеціаліст вищої категорії;
 • Волкова Олена В’ячеславівна, спеціаліст;
 • Нещерет Світлана Андріївна, спеціаліст першої категорії;
 • Ракоїд Оксана Леонідівна, спеціаліст першої категорії;
 • Палій С.О.– спеціаліст вищої категорії;
 • Писаренко Н.О.– спеціаліст І категорії;
 • Перепелиця Г.М. – спеціаліст вищої категорії, керівник гуртка „Олімп”.