24 березня 2023 року в Ніжинському фаховому коледжі культури і мистецтв відбулося чергове засідання «Школи педагогічної майстерності» на тему «Реалізація освітнього процесу через співпрацю з громадськими та молодіжними організаціями». Доповідачем була викладачка спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Марина ПРЯДКО, яка поділилася власними доробками з даного питання та продемонструвала цікаві презентаційні матеріали.

На початку доповіді Марина Володимирівна проаналізувала специфіку професійної підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи у контексті реформування спеціальності. Наголосила на важливості реалізації сучасного навчально-виховного процесу через налагоджування соціального партнерства з різними громадськими та молодіжними організаціями.

Як відмітила доповідачка, активна соціальна комунікація, різнобічне соціальне партнерство є важливими факторами успіху сучасної бібліотеки. Це обумовлено тим, що соціальний простір бібліотеки передбачає на сьогодні не лише здобуття необхідної інформації, а й корисне спілкування, проведення різноманітних заходів, реалізацію цікавих ініціатив тощо.

Марина Володимирівна презентувала результати власної роботи у напрямку соціальної комунікації, зокрема, з органами влади, різними громадськими організаціями, молодіжними центрами, бізнес-структурами, видавництвами, а також вітчизняними і закордонними благодійними фондами. Такий підхід до організації навчально-виховного процесу в коледжі є сучасним, досить актуальним та прогресивним, що відмітили присутні на засіданні викладачі коледжу і мистецької школи, керівники навчальних груп, представники адміністрації.

Матеріал підготувала
завідувачка навчально-методичним кабінетом

Світлана СЛИВКО