Напередодні різдвяних свят у Мистецькій школі відбулося чергове методичне  засідання з циклу «Панорама методичних ідей». Захід відбувся у форматі  круглого столу на тему «Сучасні тенденції інтегрованого підходу до ансамблевого музикування».

У темах  доповідачів розглядалися такі музичні концепції, методики та технології, які найбільше відповідають вимогам нових навчальних програм, виводять форму роботи ансамблевого музикування з «другорядного» значення, створюють максимально сприятливі умови для включення у творче середовище. Ансамблева гра приносить учням велике задоволення, більшу зацікавленість, надає нові навички, слухові враження. Спільна гра ефективно розвиває і виконавські навички, розвиває почуття ритму, гармонічний, тембровий, динамічний слух; а головне – несе потужний позитивний заряд.

У доповіді Бисаги М.М.  («Методика ансамблевого музикування  в інструментальному класі «Фортепіано») були представлені концертні форми ансамблевої роботи, основою яких є класичний репертуар. У кінці доповіді, як результат та логічне завершення ансамблевої роботи з крупною музичною формою, було представлено відео виконання учнями фортепіанного відділу «Дитячої симфонії» Й. Гайдна. 

Булгакова О.І. продемонструвала можливі варіанти завдань з музичної грамоти, музично-ігрових етюдів, ручних та пальчикових вправ (тема доповіді  «Технології інтегрування теоретичних знань та практичних форм роботи на уроках музично-теоретичного циклу»). У десяти запропонованих відео-моделях розкривалася ідея перекладення на мову ритмопластики класичних  прийомів та форм роботи: розбір елементів музичної мови, форми та засобів виразності  (показ рухами та тілом фраз, мотивів, фразування, динаміки тощо). У моделях були використані елементи методик З.Кодая, К. Орфа, Т. Боровик.

Доповідь  Оленченко В.Ю. («Технології озвучених жестів та пластичного інтонування як засоби ритмічної візуалізації музичного твору») розкривала власне бачення використання ритмічної системи Е. Жака-Далькроза в роботі з ритмом на заняттях вокального ансамблю старших класів. Викладач продемонструвала власні адаптовані форми роботи за системою Жака-Далькроза з ритмічної гімнастики, сольфеджіо та пластичної імпровізації в поєднанні з технологією озвучених жестів.

Спільна доповідь викладачів народного відділу Ющенко Н.Л. та Полянського В.В. («Розвиток метроритмічного чуття  учнів в ансамблевому колективі засобами ритмоскладових технологій») стали «звітом» роботи в експериментальному режимі  з творчими ритмічними моделями. Головний принцип роботи з колективами народних інструментів викладачі вбачають у творчій імпровізації з музикою, рухом та словом на матеріалі української народної музики, не замикаючись у колі традиційної європейської інструментальної класики. Викладачі пропонували комплексні вправи-моделі на матеріалі репертуару:  з мелодійними поспівками в ладах, озвученими жестами, звуконаслідуванням, асоціативними графічними зображеннями нотного тексту партитур.

Захід був пізнавальним для всіх присутніх: сучасні  продуктивні технології стали для слухачів більш цікавими, ближчими та зрозумілішими, допомогли подивитися на ансамблеве та колективне музикування своїх учнів з нових позицій.      Отже, до нових зустрічей!