ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 
Історія України Викладач: Мороз І.Г.

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з навчально-виховної роботи  М.В.Сукретний

 

 

 

 

 

Циклова комісія коледжу: Загальноосвітніх дисциплін

 

Графік дистанційного навчання (12.03-24.04.2020 року)

 

Викладач       Мороз І.Г.

 

Предмет         Історія України

 

Навчальні групи    І НАР ДУХ ПМ ПМн; І ІБАС ВТЗ; І ХОР ДПМ

 

з/п

Тема

Завдання до теми

Література

1.

Початок індустріалізації

1.Охарактеризуйте шлях здійснення сталінської індустріалізації.

2. Підбийте підсумки індустріалізації для України.

Історія України: Курс лекцій: В 2 т. // Керівник Л.Г. Мельник, - К.: Либідь, 1992;

http://histography.io/

 

2.

Колективізація.

1. Коли почалася суцільна колективізація в Україні?

2. Поясніть, чим  було викликане рішення пропроведення суцільної  колективізації.

3. Чи можна було здійснити сталінську індустріалізацію без суцільної колективізації в Україні? До яких наслідків це привело?

4. Із якою метою відбувалася «ліквідація куркульства як класу»?

5. Коли було завершено колективізацію в УРСР? Які її результати?

Історія України: Курс лекцій: В 2 т. // Керівник Л.Г. Мельник, - К.: Либідь, 1992;

http://histography.io/

 

3.

Голодомор 1932-33 років.

1. Чи можна події 1932-1933 років вважати геноцидом проти українського народу?

2. Які наслідки голодомору для майбутнього України?

Історія України: Курс лекцій: В 2 т. // Керівник Л.Г. Мельник, - К.: Либідь, 1992;

http://www.holocaust.uj.edu.pl/

Форма контролю термін здачі завдань

 

Надіслати фото виконаних завдань для попереднього контролю  на  електронний ресурс  – термін виконання кожної роботи - тиждень

 

Електронні ресурси контролю

innamoroz1983@gmail.com

viber

messenger

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з навчально-виховної роботи  М.В.Сукретний

 

 

Циклова комісія коледжу: Загальноосвітніх дисциплін

 

Графік дистанційного навчання (12.03-24.04.2020 року)

 

Викладач       Мороз І.Г.

 

Предмет         Історія України

 

Навчальні групи   ІІ НАР ДУХ ВТЗ;  ІІ ХОР ДПМ; ІІ ІБАС ПМ ПМн

 

з/п

Тема

Завдання до теми

Література

1.

Проголошення незалежності України.

1. Коли відбулась спроба державного перевороту в СРСР?

2. Хто її очолив? Яку мету переслідували заколотники?

3. Якою була реакція на заколот в Україні?

4. Коли було проголошено незалежність України?

5. Із якою метою було проведено референдум 1 грудня 1991р.? Який його результат?

6. Хто став першим Президентом України?

Історія України: Посібник // За ред. Т.Д. Темка, Л.С. Тупчієнко. – К.: Академія, 2002. – 480 с.

Довідник з історії України. – К.: Генеза, 2001. – 1135 с.

http://history.org.ua/

 

2.

Узагальнення за розділом 10 «Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України»

Узагальненняя та контроль знань за розділом 10 «Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України»

Наведіть аргументи власним судженням щодо спроби державного перевороту в СРСР у серпні 1991р. та його наслідків для України.

 

3.

Державотворчі процеси в Україні в 1991-1998 рр.

1. Що таке державотворчий процес?

2. Яку дату можна вважати відправною у цьому процесі?

3. Які ви можете назвати здобутки та прорахунки державотворчого процесу на початковому етапі?

4. Як можна оцінити президентство Л.Кравчука з точки зору розбудови Української держави?

5. Чому були призначені позачергові вибори до Верховної Ради України і Президента України? Які їх підсумки?

6. Розкажіть про конституційні традиції українського народу.

7. Коли була прийнята Конституція України?

8. Що таке Конституція?

9. Як на ваш розсуд, чим було зумовлено протистояння у Верховній Раді щодо прийняттяя Конституції?

10.У чому полягало значення прийняття  Основного Закону України?

11. Які позитивні та негативні риси можна виділити в політичній сфері розвитку України 1991-1998рр.?

Історія України: Посібник // За ред. Т.Д. Темка, Л.С. Тупчієнко. – К.: Академія, 2002. – 480 с.

Довідник з історії України. – К.: Генеза, 2001. – 1135 с.

http://history.org.ua/

 

4.

Соціально-економічний розвиток України в 1991-1998рр. Економіка України в 1998-2008рр.

1. Які соціальні зрушення відбулись в українському суспільстві за рокинезалежності?

2. Чим вони були спричинені?

3. Чи відбулися демографічні й етнічні зміни за роки незалежності? Якщо так, то які?

4. Чим зумовлене скорочення клькості населення України?

5. Як можна оцінии рівень життя в Україні?

6. Які зміни намітилисьу рівні життя населення?

7. Яку національну політику проводить Україна?

8. Назвіть основні пріоритети економічної політики в ІІ половині 1990-х рр.

9. Як відбувалося становлення власної грошо-фінансової системи незалежної України?

10. Який вплив мав на розвиток України розрив економічних зв'язків із колишніми союзними республіками?

11. Яке значення для економіки відіграла стабілізація фінансової системи?

12. Які реформи були проведені в аграрному секторі? Дайте оцінку її ефективності?

13. Охарактеризуйте основні результати економічних реформ даного періоду.  

Історія України: Посібник // За ред. Т.Д. Темка, Л.С. Тупчієнко. – К.: Академія, 2002. – 480 с.

Довідник з історії України. – К.: Генеза, 2001. – 1135 с.

http://history.org.ua/

 

 

Форма контролю термін здачі завдань

 

Надіслати фото виконаних завдань для попереднього контролю  на  електронний ресурс  – термін виконання кожної роботи - тиждень

 

Електронні ресурси контролю

innamoroz1983@gmail.com

viber

messenger

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з навчально-виховної роботи М.В.Сукретний

 

 

 

 

Циклова комісія коледжу: Загальноосвітніх дисциплін

 

Графік дистанційного навчання (12.03-24.04.2020 року)

 

Викладач             Мороз І.Г.

 

Дисципліна         Історія України

 

Навчальні групи     ІV НАР ДУХ; ІV ПМ ПМн; ІV ХОР; ІVДПМ

 

з/п

Тема

Завдання до теми

Література

1.

Галицько – Волинська держава.

 1. Дослідити соціально-економічний та політичний розвиток Галицько-Волинської держави  та причини політичного ослаблення Галицько-Волинського князівства.

 

Історія України: Посібник // За ред. Т.Д. Темка, Л.С. Тупчієнко. – К.: Академія, 2002. – 480 с.

Довідник з історії України. – К.: Генеза, 2001. – 1135 с.

http://histography.io/

http://cossackdom.com/

 

2.

Україна у складі Литви та Польщі.

1. Якою була політика литовських князів на українських землях.

2.Політичне становище та соціально-економічний розвиток українських земель під владою Польщі.

Історія України: Посібник // За ред. Т.Д. Темка, Л.С. Тупчієнко. – К.: Академія, 2002. – 480 с.

Довідник з історії України. – К.: Генеза, 2001. – 1135 с.

http://histography.io/

http://cossackdom.com/

 

3.

Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ.  

1. З'ясувати причини виникнення українського козацтва.

2. Значення Запорозької Січі в боротьбі за державну незалежність?

Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К.: Дніпро, 1991. – 335 с.

Гетьмани України: Історичні портрети. – К.: Україна, 1991. – 216 с.

Довідник з історії України. – К.: Генеза, 2001. – 1135 с.

http://histography.io/

http://geocities.com/ua_ukraine/ukrainerus.html

 

Форма контролю термін здачі завдань

 

Надіслати фото виконаних завдань для попереднього контролю  на  електронний ресурс  – термін виконання кожної роботи - тиждень

 

Електронні ресурси контролю

innamoroz1983@gmail.com

viber

messenger

Автор: nukim |
6 апреля 2020 |
Переглядів: 499 |
|

 

ГОЛОВНА | АДМІНІСТРАЦІЯ | НОВИНИ | АБІТУРІЄНТУ | КОНТАКТИ

АДРЕСА КОЛЕДЖУ: 16600, м. Ніжин, Чернігівської обл., вул. Овдіївська, 49,
Факс: (046-31) 2-30-66 Контактний телефон: (046-31) 2-33-67
E-mail: nukim@ukr.net