ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 
«Впровадження нових технологій у виховний процес коледжу»

(15 лютого 2018 року о 13.00, читальний зал, засідання методичного об’єднання керівників навчальних груп )

Сучасна державна політика України у сфері розвитку, виховання, формування і становлення підростаючого покоління спрямована на активізацію профілактичної роботи з підлітками та молоддю, а саме захист прав людини шляхом розвитку її правосвідомості, формування вміння об’єктивно оцінювати кожним суспільні ризики та небезпеки, котрі відображають ті чи інші деструкції у розвитку суспільства. Це, наприклад, різноманітні форми насилля, прояви девіацій та деліквентності, суїцидальні нахили, соціальномережеві залежності тощо.

До таких суспільних деструкцій належить сьогодні торгівля людьми як негативне явище, яке розглядається у Базовому міжнародному документі «Парламентський протокол попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї». Зокрема, торгівля людьми тлумачиться як «здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передача, приховування або одержання людей шляхом загрози, обману, зловживання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або звичаї, подібні з рабством, підневільний стан або вилучення органів».

Позаурочна виховна система – один із найважливіших засобів психолого-педагогічного впливу на духовне становлення дітей, на формування їхньої активної громадянської позиції, необхідна умова збагачення інтелектуального, творчого потенціалу вихованців, найбільш повного розвитку здібностей, талантів в інтересах самої особистості й суспільства.

Організувати систему виховної роботи педагогічно вміло й компетентно з урахуванням вимог часу й можливостей студентів (учнів) – досить складно, адже вона вирішує завдання цілісного формування й розвитку особистості. У зв’язку з цим надзвичайно важливим є комплексний підхід до проведення виховних заходів, що залежить від уміння педагога ставити й вирішувати одночасно різні виховні завдання.

Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» розроблена Українським фондом «Благополуччя дітей» і побудована з урахуванням основних підходів і положень програми «Культура життєвого самовизначення». Інноваційність даної Програми полягає в тому, що вона, з одного боку, фактично є першою спробою представити систему виховної роботи саме у сфері профілактики торгівлі людьми шляхом формування в учнівської та студентської молоді внутрішнього ціннісного стрижня та необхідних навичок. А з іншого – пропагує новітні засоби технологічного забезпечення виховного процесу.

В основу програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» закладено чотири базові компоненти розвитку та становлення особистості:

- Ставлення до себе (особистісне самовизначення);

- Ставлення до інших (самовизначення у сфері комунікації);

- Ставлення до діяльності (поведінкове та професійне самовизначення);

- Ставлення до навколишнього світу (суспільне самовизначення).На виховних заходах вибудовуються соціально очікувані моделі поведінки свідомого громадянина, а також прийнятні дітьми конструктивні стратегії поведінки у небезпечних ситуаціях. Програма передбачає надання студентам (школярам, учням) аргументованої інформації, що сприяє виробленню у них негативного ставлення до явища торгівлі людьми (і не тільки) та пов’язаних із ним злочинами і водночас позитивної мотивації до його запобігання.

У зазначеному контексті враховується специфіка мотивації сучасної студентської молоді щодо працевлаштування, навчання, відпочинку за кордоном.

Провідною характеристикою програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» є її варіативність, що виявляється, по-1, в оптимальному поєднанні різних організаційних форм і методів виховної роботи; по-2, у вільному і раціональному визначенні часу (годин), необхідного для розкриття змісту базових компонентів; по-3, у можливості вибіркового компонування заходів в умовах реалізації програми за межами загальноосвітнього навчального закладу.

Психолого-педагогічна цінність визначає не кількість заходів, а їх якість та розмаїтість їхніх форм. У даному випадку організаційними формами, передбаченими програмою, є:

- тематичні виховні години

- бесіди, дискусії і диспути

- тренінги

- станційна гра

- соціальний проект

- усний журнал

- конкурс малюнків/плакатів

- зустрічі з фахівцями

- кіно- та відеолекторій (обговорення фільму)

- комікси

- рольові, ділові (навчальні) та настільні ігри тощо.

Виховні заходи об’єднують різні методи роботи:

- бесіду

- тематичне малювання

- мозковий штурм

- роботу в групах

- інформування

- переконання

- навіювання

- роз’яснення

- приклади

- творчу майстерню

- розв’язання складних життєвих ситуацій тощо.Серед перерахованого найбільш ефективними у роботі зі студентською молоддю є так звані інтерактивні форми роботи: ділові, рольові, станційні та настільні ігри, усний журнал, конкурс малюнків/плакатів, кіно- та відеолекторії, комікси, квести і т.п.

Дана програма розрахована на 34 години на 2 навчальних роки закладах типу нашого коледжу, тобто на 17 годин на рік. Це забезпечує варіативність вибору оптимальної кількості годин протягом терміну навчання у коледжі з врахуванням потреб студентської молоді, рівня її розвитку та соціального досвіду.

Запропонована програма може стати поштовхом для творчої діяльності кураторів академгруп, педагогів, зокрема для створення інших організаційних форм питань протидії негативним явищам у суспільстві: конференцій, правових лекторіїв, вікторин, тематичних вечорів, вечорів запитань та відповідей, літературно-творчих конкурсів, аукціонів знань, інсценувань тощо.

Упровадження в навчально- виховний процес культурно-освітнього закладу програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» є ефективним елементом профілактики негативних явищ у суспільстві, а також новітнім методом пропагандистсько-просвітницької діяльності, що гарантує захищеність підростаючого покоління.

Автор: nukim |
17 февраля 2018 |
Переглядів: 825 |
|

 

ГОЛОВНА | АДМІНІСТРАЦІЯ | НОВИНИ | АБІТУРІЄНТУ | КОНТАКТИ

АДРЕСА КОЛЕДЖУ: 16600, м. Ніжин, Чернігівської обл., вул. Овдіївська, 49,
Факс: (046-31) 2-30-66 Контактний телефон: (046-31) 2-33-67
E-mail: nukim@ukr.net