ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 
Всеукраїнська науково-практична конференція (9-10 грудня 2021 р., Гадяч)

Всеукраїнська науково-практична конференція (9-10 грудня 2021 р., Гадяч)

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Всеукраїнської очно-заочної науково-практичної конференції«Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва»,яка відбудеться 9-10 грудня 2021 року на базі Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського Полтавської обласної ради

Секції конференції:

Секція 1. Сучасний фахівець соціокультурної сфери, зміст та методика його підготовки.

Секція 2. Застосування актуальних методик та інформаційних технологій на заняттях з дисциплін музично-теоретичного, вокально-хорового та інструментально-виконавського циклів. 

Секція 3. Народна хореографія: традиційність, сучасність, розвиток.

Секція 4. Декоративно-прикладне мистецтво: сучасний погляд на підготовку фахівців.

Секція 5. Інноватика у підготовці фахівця спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

Секція 6. Сучасний стан розвитку установ культури: проблеми та шляхи їх вирішення.

 

Учасники конференції мають право вільного вибору теми виступу в контексті зазначеної загальної теми. 

Відповідно до наказу МОН №406 від 16.03. 2020 «Про організаційні заходи щодо поширення корона вірусу СОVID-19 та епідеміологічної ситуації» форма конференції – ЗАОЧНА.

Учасники конференції мають право вільного вибору теми виступу в контексті зазначеної загальної теми. 

 

Робоча мова конференції: українська.

 

Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації–15 годин (0,5 кредити ЄКТС).

 

Умови участі у роботі конференції

Для участі в конференції  та публікації тез у збірнику матеріалів просимо до  28 листопада 2021 року надіслати наелектронну адресу оргкомітету:

1.Заявку на участь у конференції (форма заявки додається).

2. Електронний варіант тез доповіді.

3.Електронну копію квитанції про сплату вартості участі у конференції.

 

Фінансові й організаційні умови:

1.Організаційний внесоку розмірі200 грн., сплачують усі учасники конференції (студентам безплатно) (оргвнесок призначений для друкування збірника матеріалів конференції,  виготовлення сертифіката учасника).

 

Кошти переказувати:

Банк: Держказначейська служба України м. Київ

р/рUA928201720314281001201041239

МФО 820172

Код 02214283

Комунальний вищий навчальний заклад «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського»

з позначкоюоргвнесок на проведення конференціїКонтактна інформація:

Телефони для довідок: 

(05354) 2-34-37 Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського. 

Контактна особа: 

Мосякіна Світлана Павлівна(099-544-33-63; 098-473-58-29).

 Е-mail: svetlana.mosyakina@ukr.net

 

З повагою, оргкомітет конференції.

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

 

Додаток  

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у науково-практичній конференції

«Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва»

 

Для викладачів

Прізвище

 

Ім’я по-батькові

 

Назва освітнього закладу

 

Посада

 

Педагогічне звання та/або науковий ступінь

 

Тема доповіді

 

Електронна адреса

 

Контактний телефон

 

 

Для студентів

Прізвище

 

Ім’я по-батькові

 

Назва освітнього закладу

 

Науковий керівник

 

Педагогічне звання та/або науковий ступінь наукового керівника

 

Тема доповіді

 

Електронна адреса

 

Контактний телефон

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей, разом з ілюстративним матеріалом до 5-и сторінок формату А 4 (297х210 мм) (для студентів – до 3-х сторінок); орієнтація – книжкова; текстовий редактор Microsoft Word (формат doc або docx); береги – 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний) сторінки без нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання.

Структура  тез доповіді та параметри форматування основних її складових:

  • УДК: стиль шрифту – звичайний Normal; без абзацного виступу; вирівнювання – за лівим краєм;

  • прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив; без абзацного виступу; вирівнювання – за правим краєм;

  • науковий статус автора, його посада та місце роботи (підрозділ, заклад освіти, установа): стиль шрифту – курсив; без абзацного відступу; вирівнювання – за правим краєм;

  • назва тез великими літерами по центру;

  • виклад основного матеріалу тез;

  • джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюються з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (наказ МОН України від 12.01.2017 р.)

У тексті тез посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [1, с. 15].

Тези доповідей, що не відповідають встановленим вимогам до оформлення та обсягу, не прийматимуться.

Тези доповідей учасників конференції, рекомендовані Оргкомітетом, будуть опубліковані у вигляді статей у збірнику.

Відповідальність за зміст, орфографію надісланих тез та дотримання принципів академічної доброчесності несуть автори доповідей.Автор: nukim |
10 ноября 2021 |
Переглядів: 1858 |
|

 

ГОЛОВНА | АДМІНІСТРАЦІЯ | НОВИНИ | АБІТУРІЄНТУ | КОНТАКТИ

АДРЕСА КОЛЕДЖУ: 16600, м. Ніжин, Чернігівської обл., вул. Овдіївська, 49,
Факс: (046-31) 2-30-66 Контактний телефон: (046-31) 2-33-67
E-mail: nukim@ukr.net