ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 
Онлайн-Всеукраїнська науково-практична конференція "МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ"

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

        Шановні колеги!

Просимо Вас долучитися до онлайн-Всеукраїнської науково-практичної конференції МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ, яка відбудеться          02 квітня 2021 року.

 

     Мета конференції – модернізація розвитку системи професійної освіти, розширення участі навчальних закладів у міжнародних освітніх та наукових проєктах, що дає поштовх удосконаленню змісту навчального процесу, активному застосуванню нових педагогічних технологій та оновленню всіх ланок освітньої галузі.

 

        Основні напрями роботи конференції:

·  Реформа і модернізація фахової передвищої та професійної(професійно-технічної) освіти. 

·  Удосконалення змісту фахової передвищої та професійної(професійно-технічної) освіти.

·  Використання інтерактивних методів у професійній освіті та навчанні.

·  Підготовка здобувачів освіти за дуальною формою навчання.

·  Навчально-практичний центр – інноваційний підрозділ закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

·  Дистанційне навчання – спосіб реалізації освітнього процесу.

·  Застосування змішаного навчання в освіті.

·  Формування цифрової компетентності педагога.

·  Цифрові інструменти сучасного педагога.

·  Використання зарубіжного досвіду в розвитку системи соціального партнерства в професійній освіті.

 

У програмі конференції: онлайн-трансляції, доповіді, презентації обговорення. 

Трансляція конференції буде здійснюватися на сервісному ресурсі за посиланням https://pruffme.com/landing/u266097/tmp1610624231

Запрошуємо до участі  наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівців методичних установ, педагогів закладів освіти, студентську та учнівську молодь, а також осіб, які мають особистий інтерес до Інтернет-конференції.

 

 

 

 

 

Умови участі в конференції:

1.Реєстрація учасників онлайн-конференції здійснюється на сервісному ресурсі за посиланнямhttps://pruffme.com/landing/u266097/tmp1610624231   до 15 березня 2021 року.

2.Заявки на участь у онлайн-конференції приймаютьсядо 05 березня 2021 року.

3.Направити електронний варіант тез, статей за вказаною темою, оформлений відповідно до вимог до 05 березня 2021 року на електронну адресу: katanoo.m@i.ua;    shniukovaiv@gmail.com.

Ім’я файлу повинно включати прізвище та ініціали автора (Приклад: Шевченко Т. Г._тези).

За результатами конференції учасникам будуть надіслані в електронному вигляді документи (сертифікати) про участь у заході.

 

Програма конференції буде надіслана додатково. 

 

Електронне видання матеріалів конференції

Тези доповідей, статей будуть опубліковані в електронному збірнику та розміщені на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

 

Вимоги до оформлення

Обсяг: від 2 повних сторінок формату A4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см, абзацні відступи: 1,25 см, міжрядковий інтервал: 1,5, шрифт: Times New Roman, розмір: 14. Документ формату .doc або .docx.

Рисунки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під рисунком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.

При використанні таблиць необхідно вказувати під ними нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Табл. 1.) та назву, вирівнюючи по центру. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.

Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word. Посилання на джерела в тексті використовувати у квадратних дужках, де зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [7, с.35].

Структура тез доповіді:

· Назва тез доповіді (жирний шрифт, всі літери великі, вирівнювання по центру).

· ПІБ автора (жирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь та вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо).

· Основний текст.

· Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання). Для оформлення джерел зручно користуватися сервісомhttps://vak.in.ua. 

Заявка

 на участьу онлайн-Всеукраїнській науково-практичній конференції

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

02 квітня 2021 року

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________

Місце роботи _______________________________________________

Науковий ступінь____________ вчене звання____________________

Посада ___________________________________________________

Адреса для листування (e-mail )_______________________________

Телефон мобільний _________________________________________

Тема доповіді______________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Контакти відповідальних за проведення Інтернет-конференції:

Кайтановська Ольга Миколаївна 

0989341964, katanoo.m@i.ua (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»).

Шнюкова Ірина Вадимівна

0679939318, 0955041819, shniukovaiv@gmail.com (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»).

     Таран Марина Вікторівна 

0954470678; 0969587178, Taran.marina.nmc@gmail.com(Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області).

Чхайло Олена Миколаївна

0988190170,olenachhailo@ukr.net(Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області).

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

є офіційним запрошенням на участь у роботі онлайн-Всеукраїнської науково-практичної конференції 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

 

Автор: nukim |
8 февраля 2021 |
Переглядів: 329 |
|

 

ГОЛОВНА | АДМІНІСТРАЦІЯ | НОВИНИ | АБІТУРІЄНТУ | КОНТАКТИ

АДРЕСА КОЛЕДЖУ: 16600, м. Ніжин, Чернігівської обл., вул. Овдіївська, 49,
Факс: (046-31) 2-30-66 Контактний телефон: (046-31) 2-33-67
E-mail: nukim@ukr.net