ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 

У КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради навчання за заочною формою здійснюється згідно Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161, та проекту Положення про заочну форму навчання у вищих навчальних закладах України Міністерства освіти і науки України (2000 р.).

Прийом на навчання за заочною формою здійснюється щорічно згідно затверджених Правил прийому до КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради.

Заочна форма навчання у КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради здійснюється за спеціальностями у відповідності до наданих ліцензій Міністерством освіти і науки України за наявності підготовки фахівців за денною формою навчання. Навчання за заочною формою здійснюється за кошти державного бюджету, а також на договірній основі за кошти юридичних та фізичних осіб на підставі укладених договорів.

Тривалість навчання за заочною формою для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня визначається навчальними планами і становить за спеціальностями «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» - 1 рік 10 місяців, «Менеджмент соціокультурної діяльності» - 2 роки 10 місяців.

Планування обсягів аудиторної роботи студента-заочника у сесійний період здійснюється, виходячи із сумарної тривалості сесій на кожний навчальний рік, яка визначається тривалістю щорічних оплачуваних відпусток згідно з чинним законодавством: для першого та другого років навчання вони становлять 30 календарних днів, для третього – 40 календарних днів.

Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються навчальні аудиторні заняття (лекції, практичні, індивідуальні) та проводяться контрольні заходи. У міжсесійний період здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основними формами контролю засвоєння матеріалу є контрольні роботи, реферати.

Переддипломна практика, передбачена навчальним планом, проводиться у міжсесійний період без відриву від виробництва.

Складання заліків та іспитів з навчальних дисциплін здійснюється протягом семестру, але не пізніше завершення екзаменаційної сесії. Студент, який не склав заліки та іспити до завершення екзаменаційної сесії вважається таким, що має академічну заборгованість.

Ліквідація академічних боргів відбувається у призначений день згідно Графіку навчального процесу після закінчення сесії. Можлива зміна строків складання сесії по заяві студента з поважних причин за наданням відповідних документів (хвороба, вагітність, догляд за дитиною, перебування в ЗСУ тощо).

Відрахування студентів проводиться у відповідності з чинним законодавством. Підстави для відрахування – академічна заборгованість (2 і більше дисциплін), невиконання умов Договору (несплата за навчання), порушення дисципліни, відсутність на сесії без поважних причин. Після наказу про відрахування чинний Договір між Коледжем і студентом втрачає юридичну силу.

Поновлення на навчання здійснюється тільки на договірній основі після ліквідації академічних боргів з укладанням нового Договору на умовах оплати року поновлення. Відраховані з ІІ курсу не мають права на поновлення.

Обсяг, структура і якість знань, умінь і навичок студента, який виконав навчальний план підготовки певного освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР), відповідає вимогам державному стандарту освіти. Студенту заочної форми навчання, який виконав усі вимоги навчального плану і склав кваліфікаційні іспити, рішенням кваліфікаційної комісії присвоюється кваліфікація відповідного ОКР та видається державний документ про освіту встановленого зразка.

Автор: nukim |
5 декабря 2018 |
Переглядів: 666 |


 

ГОЛОВНА | АДМІНІСТРАЦІЯ | НОВИНИ | АБІТУРІЄНТУ | КОНТАКТИ


Факс: (046-31) 2-30-66 Контактний телефон: (046-31) 2-33-67
E-mail: nukim@ukr.net