ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 

Перелік документів для призначення соціальної стипендії студентам

 

Автор: nukim |
15 октября 2020 |
Переглядів: 514 |

Перелік документів для призначення соціальної стипендії студентам, які навчаються за денною формою за державним замовленням
1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також студенти(курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:
1.Заява, завізована деканом, директором ННІ;
2.Копія паспорта (1, 2 сторінка та реєстрація);
3.Копія ідентифікаційного коду;
4.Копія свідоцтва про народження;
5.Копія студентського квитка;
6.Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
7.Копія свідоцтва про смерть батьків (або одного з них) та / або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (обох батьків або одного з них).
Примітка: Цій категорії студентів поряд з соціальною стипендією також може виплачуватися академічна стипендія ( у разі її призначення).
2. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:
1.Заява, завізована деканом, директором ННІ;
2.Копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
3.Копія ідентифікаційного коду;
4.Копія свідоцтва про народження;
5.Копія студентського квитка;
6.Копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та вкладки.
Примітка: До цієї категорії студентів відносяться особи, зазначені у статтях 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
3. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки:
• заява, завізована деканом, директором ННІ;
• копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
• копія ідентифікаційного коду;
• копія свідоцтва про народження;
• копія студентського квитка;
• довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи.
4. Особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, чи стали інвалідами I або II групи, – протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти:
• заява, завізована деканом, директором ННІ;
• копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
• копія ідентифікаційного коду;
• копія свідоцтва про народження;
• копія студентського квитка;
• довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи;
• акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (для батьків - інвалідів);
• копія довідки МСЕК (для батьків-інвалідів);
• копія про смерть батька (матері).
5. Особи, визнані учасниками бойових дій, та їх діти (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):
• заява, завізована деканом, директором ННІ;
• копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
• копія ідентифікаційного коду;
• копія свідоцтва про народження;
• копія студентського квитка;
• копія посвідчення учасника бойових дій;
• довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, а саме пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
6. Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаних в період участі в АТО (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):
• заява, завізована деканом, директором ННІ;
• копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
• копія ідентифікаційного коду;
• копія свідоцтва про народження;
• копія студентського квитка;
• копія про смерть батька (матері);
• документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (померлим);
• копія довідки МСЕК.
7. Діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):
• заява, завізована деканом, директором ННІ;
• копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
• копія ідентифікаційного коду;
• копія свідоцтва про народження;
• копія студентського квитка;
• копія про смерть батька (матері);
• копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
• довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.
8. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):
• заява, завізована деканом, директором ННІ;
• копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
• копія ідентифікаційного коду;
• копія свідоцтва про народження;
• копія студентського квитка;
• копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
9. Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей:
• заява, завізована деканом, директором ННІ;
• копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
• копія ідентифікаційного коду;
• копія свідоцтва про народження;
• копія студентського квитка;
• копія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України.
10. Діти-інваліди та особи з інвалідністю I – IIІ групи:
• заява, завізована деканом, директором ННІ;
• копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
• копія ідентифікаційного коду;
• копія свідоцтва про народження;
• копія студентського квитка;
• копія медичного висновку про дитину - інваліда віком до 18 років, або копія довідки МСЕК (звернути увагу на який період видано довідку);
• копія пенсійного посвідчення (у разі наявності).

11. Студенти із малозабезпечених сімей:
• заява, завізована деканом, директором ННІ;
• копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
• копія ідентифікаційного коду;
• копія свідоцтва про народження;
• копія студентського квитка;
• довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (звернути увагу на який період видано довідку, як правило - на 6 місяців).
Примітки:
1. Студентам категорій, зазначених у пунктах 2-11, які набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором згідно письмової заяви.
2. У разі втрати студентського квитка або коли термін його дії завершується раніше фактичної дати закінчення навчання в університеті згідно навчального плану, подається стандартна довідка ННІ, факультету про те, що студент дійсно навчається в університеті та вказується з якої і по яку дату включно.
3. Завірені у студентському відділі кадрів зазначені у пунктах 1-11 документи подаються студентами дирекції ННІ, деканату факультету у 3- х екземплярах, при первинному призначенні соціальної стипендії, а для її призначення в подальшому подається лише заява та копії документів, які підтверджують право на її продовження зокрема, студентів з числа інвалідів, студентів з малозабезпечених сімей, студентів-чорнобильців тощо.Зразок заяви на призначення соціальної стипендії

Директору КВНЗ «Ніжинський коледж культури і
мистецтв імені Марії Заньковецької»
Чернігівської обласної ради
Дорохіну В.Г.
студента(ки) _ курсу, _ групи,
спеціалізації______________,
_____________________П.І.Б.,
Число, місяць і рік народження,
Зареєстроване і фактичне місце проживання
Номер мобільного телефону


ЗАЯВА


Прошу призначити мені соціальну стипендію як студенту, який відноситься до
___________________________________________________
( вказати категорію пільги)
з __________________
(вказати дату)

Додатки: (перерахувати документи, що подаються).
Дата Підпис
Автор: nukim |
15 октября 2020 |
Переглядів: 349 |


 

ГОЛОВНА | АДМІНІСТРАЦІЯ | НОВИНИ | АБІТУРІЄНТУ | КОНТАКТИ


Факс: (046-31) 2-30-66 Контактний телефон: (046-31) 2-33-67
E-mail: nukim@ukr.net