ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 

Доповідь на тему: "Індивідуальні заняття в умовах дистанційної форми навчання"

 

Автор: nukim |
29 апреля 2021 |
Переглядів: 335 |

Арт-терапія як компонент навчальної взаємодії. Ващенко Ю.О.

 

Автор: nukim |
18 марта 2021 |
Переглядів: 363 |

Педагогіка партнерства. Сливко С.А.

 

Автор: admin |
18 февраля 2021 |
Переглядів: 372 |

Рекомендації щодо попередження і вирішення конфліктних ситуацій в коледжі 

Життя – це процес вирішення нескінченної кількості конфліктів. Людина не може уникнути їх. Вона може лише вирішити, брати участь у виробленні рішень або залишити це іншим…

                                                                          Б. Вул

Для ефективного освітнього процесу важливим є формування та підтримання сприятливого психологічного клімату в навчальному закладі. Він впливає на внутрішнє життя коледжу, соціальне та психологічне самопочуття учасників освітнього процесу та ефективність їх взаємодії між собою. Навчальне середовище передбачає існування безлічі відмінностей між людьми, які тут навчаються і працюють, оскільки  кожен із нас є унікальним у своєму баченні світу, виявах емоцій, поведінці. Тому зіткнення протилежних думок і поглядів – просто неминуче. В освітньому процесі можуть виникати конфлікти у системі «студент-студент», «викладач-студент».

Тривалі нерозв’язані конфлікти негативно впливають на міжособистісні стосунки, соціально-психологічний клімат у колективі, впливають на емоційні стани, настрій і, відповідно, на освітній процес. Для попередження негативних наслідків конфліктів необхідно вчасно розпізнати конфліктну ситуацію і не допустити розвитку конфлікту в колективі.

У розвитку конфліктів існує п'ять стадій:

 1. Виникнення конфліктної ситуації (відбувається при зіткненні людей, інтереси і переконання яких істотно різняться).

 2. Усвідомлення конфлікту відбувається тоді, коли хоча б один із його учасників починає відчувати дискомфорт у спілкуванні з іншими, критично й недоброзичливо відгукується про них або уникає контактів з ними.

 3. Початок відкритого протистояння (момент, коли один з учасників зважується на заяву або погрозу. Інший у відповідь також починає діяти: захищатись або нападати).

 4. Ескалація конфлікту (на цьому етапі сторони відкрито заявляють про свої позиції. Вони можуть і не розуміти глибинної сутності конфлікту. Сторони часто вдаються до слів або дій, які посилюють конфлікт).

 5. Завершення конфлікту (можливе в разі його вирішення, втрати інтересу учасників до предмета протистояння або відсторонення одного з опонентів).

Найбільш поширеними конфліктами у системі «студент-студент» є конфлікт лідерства в групі та потреба виділитись серед однолітків. Одні прагнуть зайняти становище лідера, інші – отримати визнання і пошану від товаришів, треті – стати незаперечним авторитетом в якій-небудь справі тощо. На шляху до цього часто проявляється підлітковий егоцентризм, виникають труднощі спілкування зі своїми одногрупниками, при цьому підлітками часто використовуються неадекватні способи переконання (тиск, протест чи приниження). Бажання виділитись серед однолітків стає домінуючим мотивом у поведінці й навчанні, який позначається на результативності та ефективності процесу навчання. Адже конфлікт поміж декількома студентами може негативно впливати на навчання решти студентів, оскільки скорочують час педагогічного процесу і заважають згуртованості колективу.

У системі «викладач-студент» також досить часто виникають конфлікти. Звичайно, основну роль у їх  попередженні  та  вирішенні відіграє викладач, який повинен розуміти важливість педагогічного спілкування як необхідної складової ефективного педагогічного процесу, завдяки якому відбувається позитивна взаємодія викладача зі студентами. Здебільшого конфлікти у системі «викладач-студент» виникають через суб’єктивність оцінювання знань. У таких ситуаціях суб’єктивною стороною можуть бути необ’єктивні претензії студента на вищу оцінку та суб’єктивність викладача, який занижує оцінку студентові (урахування оцінок, що стоять в заліковій книжці, особистісне відношення та інше). Тому задля уникнення таких конфліктів викладачу необхідно завжди бути справедливим до кожного студента, оцінювати знання без упереджень та володіти собою і своїми емоціями в будь-якій ситуації.

Зрозуміло, що набагато легше попередити конфлікт, ніж його розв’язати, тому профілактика конфлікту є не менш важливою, ніж уміння його конструктивно вирішувати. Діяльність із профілактики конфлікту охоплює такі головні напрями:

 • створення необхідних умов для мінімізації їх кількості  та розв’язання неконфліктними засобами;

 • ліквідація соціально-психологічних причин конфліктів;

 • блокування особистісних чинників виникнення конфліктів.

Однак часто попереджувальні заходи бувають запізнілими або недостатньо  ефективними. За таких умов необхідно зробити все для його швидкого розв’язання.

Для ефективного розв’язання конфлікту:

- з’ясуйте, що призвело до конфлікту (дії іншої сторони або ваше розуміння ситуації, намагайтеся з’ясувати, що мав на увазі опонент, ставте правильні і тактовні запитання);

- відстоюйте свою позицію, але не тисніть на співрозмовника (тиск не сприяє вирішенню конфлікту, а може тільки посилити його);

-  стежте за тим, що говорите (не принижуйте опонента, говоріть про конкретні речі та не чіпляйтесь за дрібниці);

- стежте за своїми емоціями (не дозволяйте їм керувати вашою поведінкою);

- не бійтеся йти на поступки (поступка не означає поразку, а дає змогу продовжити діалог).

Одним із способів вирішення конфліктної  ситуації, що широко застосовується в американських школах і може бути використаний у національних освітніх закладах є медіація.  Медіація являє собою переговорний процес, спрямований на розв’язання конфлікту за участі посередника-медіатора.                             

У навчальному закладі медіаторами можуть виступати психолог, викладач та  студенти-лідери. Медіатор дає поради щодо розв’язання конфлікту, показує альтернативу, допомагає у вирішенні проблем. Ви завжди можете звернутися до практичного психолога навчального закладу, який стане медіатором у вашому конфлікті.

Отже, попередження і вирішення конфліктних ситуацій у будь-якому навчальному закладі є важливим і нагальним питанням. Педагогічні працівники, які є організаторами освітньої діяльності, мають всебічно вивчити дане питання задля забезпечення органічної та продуктивної взаємодії у навчально-виховному процесі.


Завідувач відділення Мороз І.Г.


Автор: nukim |
17 декабря 2020 |
Переглядів: 4749 |

Обмін досвідом як інструмент взаємозбагачення педагогів

 


Автор: nukim |
17 ноября 2020 |
Переглядів: 671 |

Порівняльна характеристика освітніх візій та досвіду


29 жовтня 2020 року в актовому залі Ніжинського коледжу культури і мистецтв відбулося засідання Школи молодого викладача. Доповідач – викладач коледжу Сімкіна Олександра Вікторівна розкрила досить цікаву освітянську тему: «Порівняльна характеристика освітніх візій європейського, азійського та українського досвіду».

Олександра Вікторівна має досвід викладання у вищих навчальних закладах за кордоном, значний досвід професійного спілкування з викладачами різних країн. Представлена доповідь стала узагальненням власної педагогічної діяльності та результатом осмислення низки зарубіжних освітніх систем.

Доповідачка висвітлила основні візії країн Європейського Союзу, охарактеризувала особливості фінансування освітньої галузі, важливість вибору здобувачами освіти траєкторії навчання, значущість міжнародного статусу отриманих дипломів. Окремо було розглянуто особливості освіти у країнах Азії, зокрема, пріоритет цифрових технологій в освітній галузі, поєднання системи освіти з культурою, важливість саморозвитку студентів без зовнішнього контролю та інше.

Олександра Вікторівні провела порівняльну характеристику європейської та азійської освітніх систем, обґрунтувала їх унікальність, вказала на ефективність у сучасному освітньому просторі. Поряд з цим, доповідачка розкрила особливості української освітньої системи та вказала на низку позицій, які є актуальними в національному освітньому процесі.

Після доповіді Сімкіна О.В. авторитетно відповіла на численні запитання учасників засідання, обґрунтовано окреслила власне бачення на різні проблеми освітянської сфери та перспективи її подальшого розвитку.


Завідувачка навчально-методичним кабінетом

Сливко С.А. 


 


Автор: nukim |
4 ноября 2020 |
Переглядів: 368 |

Атестація педагогічних працівників коледжу і мистецької школи: підготовка та оформлення документації

 

Автор: nukim |
23 октября 2020 |
Переглядів: 388 |

Імідж викладача як складова професіоналізму та запорука ефективної діяльності

 

Автор: nukim |
20 февраля 2020 |
Переглядів: 538 |

Семінар-тренінг та інтелектуальна гра Брейн-ринг

 

Автор: nukim |
28 ноября 2019 |
Переглядів: 559 |

 

Оформлення навчально-методичної документації 

24 жовтня 2019 року  відбулося чергове засідання Школи молодого викладача на тему «Особливості оформлення навчально-методичного пакету. Основні складові, змістова наповненість».

Завідувачка навчально-методичного кабінету Сливко С.А. ознайомила молодих викладачів коледжу і мистецької школи з питаннями оформлення робочих програм навчальних дисциплін та необхідних складових навчально-методичного пакету. Були розглянуті особливості заповнення журналів обліку індивідуальних і групових дисциплін, оцінювання навчальних досягнень студентів, розподіл балів за модульно-рейтинговою системою оцінювання, форми проведення поточного і підсумкового контролю тощо. Викладачі мали нагоду  отримати професійну  консультацію та з’ясувати  ряд  питань з оформлення навчально-методичної документації.

 

 

 

   Завідувачка навчально-методичного кабінету 

С.А.Сливко

           

 

Автор: nukim |
28 октября 2019 |
Переглядів: 526 |


 

ГОЛОВНА | АДМІНІСТРАЦІЯ | НОВИНИ | АБІТУРІЄНТУ | КОНТАКТИ


Факс: (046-31) 2-30-66 Контактний телефон: (046-31) 2-33-67
E-mail: nukim@ukr.net