ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 

Чернігівська філія Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 


ЗАХІД ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


Для тих, хто бажає оволодіти секретами роботи з камерою,
подолати страхи та бар’єри, кому немає куди подітися
і він на етапі «відео зйомка, або смерть».
Про все це та інше на практикумі, який відбудеться онлайн.


Zoom-конференція

« Я і КАМЕРА »


23, 24, 26 листопада 2020 р. 

(Кількість годин – 8 (0,27 кредити ECTS))

Модератор – Доліна Олеся Миколаївна,

режисер-постановник, автор і ведуча телевізійних і радіо програм на Національному телебаченні України, керівник онлайн Фестивалю «Незламні духом», кризовий психолог, автор багатьох телевізійних проектів, зокрема «Незламні духом», «Серце горлиці», «Більше ніж гроші», «Новобудова» та інші.


Ми навчимося:

- весело та доступно опанувати складнощами відео зйомки, та як вийти в прямий ефір; 

- не боятися самих себе, камери та аудиторії; 

- використовувати джерела світла та бути привабливими;

- долати бар'єри, які заважають виходити в ефір та знімемо себе так, щоб можна було не тільки нас чути, але приємно бачити;

- з’ясовувати, звідки беруться страхи і куди зникають тексти тощо.


Необхідно приготувати:

фольгу, люстерце, ліхтарик, білий папір та настільну лампу. А ще, взяти мішечок з пшоном або гречкою для того, щоб з радістю та успішно розпочати навчання.


Режим роботи:

23.11.2020 р. – 12.00 – 13.30

24.11.2020.р. – 12.00 – 13.30

26.11.2020 р. – 14.00 – 14.40


Вартість – 300 – 350 грн (в залежності від комплектації групи). 


По закінченні учасники отримують
сертифікат про участь у заході підвищення кваліфікації


Контактна інформація: 

Телефон 0 46 2 95-84-34; 0 99 355-93-83

Електронна адреса – chimmk@i.ua

Реєстрація за посиланням – https://forms.gle/ZjnzrDFGqGUGqU9Q9 


Автор: nukim |
23 ноября 2020 |
Переглядів: 9617 |

Всеукраїнська очно-заочна конференція (Гадяч, 9-10 грудня 2020 р.)


ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЧНО-ЗАОЧНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА СФЕРИ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА»


Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської очно-заочної науково-практичної конференції «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва», яка відбудеться 9-10 грудня 2020 року на базі «Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського» Полтавської обласної ради.

Тема конференції: «Інноватика у підготовці фахівця спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Тематичні напрями конференції:

 1. Реалізація компетентісного підходу в підготовці фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

 2. Шляхи формування у студентів здатності до здійснення соціокультурної діяльності в умовах об’єднаних територіальних громад.

 3. Прийоми та методи формування у студентів навичок формування сучасних інформаційно-пошукових ресурсів.

 4. Проєктування онлайн курсів та створення відеолекцій для організації дистанційного або змішаного навчання. 

 5. Роль дисциплін самостійного вибору студента в формуванні фахових компетентностей.

 6. Формування цифрових бібліотек як баз електронних ресурсів.


Учасники конференції мають право вільного вибору теми виступу в контексті зазначеної загальної теми. 

Робоча мова конференції: українська.

         Форма конференції ЗАОЧНА.

За підсумками роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника (15 годин), що відповідають Порядку підвищення кваліфікації. 

                                     Умови участі у роботі конференції

Для участі в конференції  та публікації тез у збірнику матеріалів просимо до  05 грудня 2020 року надіслати на електронну адресу оргкомітету:

 1. Заявку на участь у конференції (форма заявки додається).

 2. Електронний варіант тез доповіді (формат doc або docx); файл підписати: Наприклад: Мосякіна_тези . 

 3. Електронну копію квитанції про сплату вартості участі у конференції.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей, разом з ілюстративним матеріалом до 6-и сторінок формату А 4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор Microsoft Word (формат doc або docx); береги – 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний) сторінки без нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання.

Структура  тез доповіді та параметри форматування основних її складових:

 • УДК: стиль шрифту – звичайний Normal; без абзацного виступу; вирівнювання – за лівим краєм;

 • прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив; без абзацного виступу; вирівнювання – за правим краєм;

 • науковий статус автора (педагогічне звання), місце роботи (підрозділ, заклад освіти, установа): стиль шрифту – курсив; без абзацного відступу; вирівнювання – за правим краєм;

 • назва тез великими літерами по центру;

 • виклад основного матеріалу тез;

 • джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюються з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (наказ МОН України від 12.01.2017 р.)

У тексті тез посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [1, с. 15].


Фінансові й організаційні умови:

1.Організаційний внесок у розмірі 200 грн., сплачують усі учасники конференції (оргвнесок призначений для друкування збірника матеріалів конференції,  виготовлення сертифіката учасника).

2.Кошти переказувати:

Банк: Держказначейська служба України м.Київ

р/рUA928201720314281001201041239

МФО 820172

Код 02214283

Комунальний вищий навчальний заклад «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського»

з позначкою оргвнесок на проведення конференції.

Місце проведення: 37300, м. Гадяч, пл. Соборна, 9-А, Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського


Контактна інформація:

Телефони для довідок: (05354) 2-34-37; 2-28-50 – Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського

Контактні особи: 

Коблиця Наталія Григорівна (066 668 15 11)

Е-mail:   asod12@ukr.net

Мосякіна Світлана Павлівна (099 544 33 63)

Е-mail:   hadiach_metod_kabinet@ukr.net

svetlana.mosyakina@ukr.net; 


          Будемо вдячні, якщо Ви підтримаєте конференцію своєю участю. Участь у нашій конференції конструктивно доповнить ваш звіт про науково-методичну роботу.


З повагою,

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ                                 


       Додаток  


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у науково-практичній конференції

«Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва»


Прізвище


Ім’я по-батькові


Назва освітнього закладу


Посада


Науковий ступінь та/або педагогічне звання 


Тема доповіді


Електронна адреса


Контактний телефонПриклад оформлення тез


УДК 379.8:004.77

Мосякіна С.П.

викладач-методист

Гадяцький фаховий коледж 

культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського


РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ


Текст………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Література 

 1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. чинний, поточна редакція Редакція від 02.04.2020, підстава - 540-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/conv


Автор: nukim |
13 ноября 2020 |
Переглядів: 291 |

Чернігівська філія Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв D:лого.jpgNPR: темная сторона Zoom — The Idealist


Zoom Конференція-презентація


«АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ СФЕРИ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ОНОВЛЕНОГО ЗМІСТУ ОСВІТИ. КОНСУЛЬТАТИВНІ ДІАЛОГИ»


16-17 листопада 2020 р. 


Модератор – Сакір Світлана Володимирівна, 

завідувач навчально-методичного кабінету Чернігівського фахового музичного коледжу ім.Л.М.Ревуцького


Кількість годин – 6 (0,2 кредити ECTS)


Програма заходу:


 • Нормативно-правова база забезпечення організації атестації педагогічних працівників на належному рівні. 

 • Застосування чинного законодавства з питань атестації педагогічних працівників закладів освіти сфери культури.

 • Підготовка до атестації в між атестаційний період.

 • Підготовка та оформлення атестаційних документів: особливості, типові помилки.

 • Методичні заходи як складова фахової компетентності педагогічного працівника.

 • Розбір практичних кейсів.


Режим роботи:

Zoom-конференція

16.11.2020 р. 1000 

17.11.2020 р. 1400


Вартість – 200 грн.


По закінченні слухачі отримують сертифікат 


Контактна інформація: 


Телефон 0 46 2 95-84-34; 0 99 355-93-83

Електронна адреса – chimmk@i.ua

Реєстрація за посиланням – https://forms.gle/Qp1PbXF6BV3KhYh78

Конференція-презентація "Атестація педагогічних працівників" 16-17 листопада 2020 р. Чернігів

 
Автор: nukim |
9 ноября 2020 |
Переглядів: 1682 |

Чернігівська філія Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв D:лого.jpgNPR: темная сторона Zoom — The Idealist


Zoom Конференція-практикум


«ІТ-компетентність у практичній діяльності викладача закладу мистецької освіти »


18-20 листопада 2020 р. (І секція – початковий та середній рівень)
(Кількість годин – 9 (0,3 кредити ECTS))

та

23-25 листопада 2020 р. (ІІ секція – досвідчений рівень)
(Кількість годин – 10 (0,33 кредити ECTS))


Модератор – Майшев Олександр Олегович,

магістр управління, член Національної спілки журналістів України
Програма заходу:


І секція

18-20.11.2020 р. о 0930

 • Огляд онлайн-ресурсів (цифрових програмних продуктів) для організації дистанційного навчання (ДН) в мистецьких школах (МШ)

 • Обрання дієвих онлайн-інструментів для організації роботи в групах, роботи з ансамблем (інструментальним, вокальним тощо), оркестром.

 • Платформи для онлайн-конкурсів учнів та творчих колективів, концертів тощо.

 • Пошук, фільтрування, оцінювання інформації, даних, їх систематизація, обробка даних, зберігання, синхронізація.

 • Онлайн-ресурси для самоосвіти викладача.

 • Знайомство з програмою Excel, елементарні навички роботи в програмі.

 • Завантаження та встановлення програмного забезпечення на персональний комп’ютер 


ІІ секція

23-25.11.2020 р. о 0930


 • Створення цифрового аудіовізуального контенту. 

 • Ключові (першочергові) навички (компетенції) викладачів МШ для організації ДН.

 • Практичні поради щодо технічних вимог при організації ДН з використанням цифрових програмних продуктів (ZOOM, Skype, Telegram).

 • Створення власного освітнього сайту з предмету.


Вартість – 300 грн. за кожну секцію
(можливе навчання лише за однією секцією)


По закінченні слухачі отримують сертифікат 


Контактна інформація: 


Телефон 0 46 2 95-84-34; 0 99 355-93-83

Електронна адреса – chimmk@i.ua

Реєстрація за посиланням – https://forms.gle/uks9StTAZDjPauKUAКонференція-практикум "ІТ-компетентність у практичній діяльності викладача" 18-20, 23-25 листопада 2020 р. Чернігів

 


Автор: nukim |
9 ноября 2020 |
Переглядів: 293 |

konferencya_Gadyach.doc [59 Kb] (cкачиваний: 41)

 

Автор: nukim |
16 апреля 2020 |
Переглядів: 70755 |

(дзвінки по Україні безплатні)
Любов, на численні прохання освітян ми подовжили Всеукраїнський антикризовий онлайн-марафон «Освіта під час карантину». Долучайтеся до двох бонусних заходів ⬇⬇⬇
16 квітня 2020
13:30 - Початок трансляції
16 квітня 2020
15:00 - Початок трансляції
Автор: nukim |
16 апреля 2020 |
Переглядів: 393 |

KONF_HARKV.doc [98.5 Kb] (cкачиваний: 41)

 

Автор: nukim |
14 апреля 2020 |
Переглядів: 454 |

KONFER_BOLGARYa.doc [98 Kb] (cкачиваний: 33)

 

Автор: nukim |
14 апреля 2020 |
Переглядів: 372 |

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IВсеукраїнської очно-заочної науково-практичної конференції «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва», яка відбудеться 22-23 квітня 2020 року на базі Комунального вищого навчального закладу «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського» Полтавської обласної ради

Тема конференції: «Сучасний фахівець соціокультурної сфери: зміст та методи його підготовки».

Тематичні напрями конференції:

 1. Реалізація компетентісного підходу в підготовці фахівців з менеджменту соціокультурної діяльності.
 2. Нова модель фахівця соціокультурної діяльності в умовах децентралізації.
 3. Шляхи формування у студентів здатності до здійснення соціокультурної діяльності в умовах об’єднаних територіальних громад.
 4. Прийоми та методи формування у студентів навичок створення культурно-мистецьких заходів на всіх етапах: від творчого задуму до його реалізації.
 5. Роль дисциплін самостійного вибору студента в формуванні фахових компетентностей.

 

Учасники конференції мають право вільного вибору теми виступу в контексті зазначеної загальної теми.

Форма участі: очна, заочна.

Робоча мова конференції: українська.

 

Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації– 30 годин (1 кредит ЄКТС); учасники заочної конференції  –  15 годин (0,5 кредита ЄКТС).

Умови участі у роботі конференції

Для участі в конференції  та публікації тез у збірнику матеріалів просимо до  07 квітня 2020 року надіслати наелектронну адресу оргкомітету:

1.Заявку на участь у конференції (форма заявки додається).

2. Електронний варіант тез доповіді.

3.Електронну копію квитанції про сплату вартості участі у конференції.

 

Фінансові й організаційні умови:

1.Організаційний внесоку розмірі– 150 грн., сплачують усі учасники конференції (оргвнесок призначений для друкування програми конференції, збірника матеріалів конференції,  виготовлення сертифіката учасника).

 

Кошти переказувати:

Банк: Держказначейська служба України м.Київ

р/рUA928201720314281001201041239

МФО 820172

Код 02214283

Комунальний вищий навчальний заклад «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського»

з позначкою оргвнесок на проведення конференції

 

2. Витрати, пов’язані з проїздом, харчуванням та проживанням, оплачуються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

         Вартість проживання в гуртожитку коледжу за добу  – 100 грн. В готелі – 450 грн. Бронювання номера в готелі «Едем» за телефоном: 0500826636.

         Вартість харчування (сніданок, обід, вечеря) – 240 грн.

 

           Початок конференції: о 10.30

 

Місце проведення: 37300, м. Гадяч, пл. Соборна, 9-А, Гадяцький коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського.

 

Контактна інформація:

Телефони для довідок: (05354) 2-34-37; 2-28-50 – Гадяцький коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського.

Контактна особа: Шестопал Роза Денисівна (0997242280; 0964241987).

 Е-mail:    kultura.kurs@ukr.net

 

З повагою оргкомітет конференції.

 

 

Додаток 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у науково-практичній конференції

«Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва»

 

Прізвище

 

Ім’я по-батькові

 

Назва освітнього закладу

 

Посада

 

Педагогічне звання та/або науковий ступінь

 

Тема доповіді

 

Форма участі в конференції  (очна / заочна)

 

Електронна адреса

 

Контактний телефон

 

Потреба у проживанні в гуртожитку коледжу (так/ні)

 

 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей, разом з ілюстративним матеріалом до 5-и сторінок формату А 4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор Microsoft Word (формат doc або docx); береги – 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний) сторінки без нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання.

Структура  тез доповіді та параметри форматування основних її складових:

-       УДК: стиль шрифту – звичайний Normal; без абзацного виступу; вирівнювання – за лівим краєм;

-       прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив; без абзацного виступу; вирівнювання – за правим краєм;

-       науковий статус автора, його посада та місце роботи (підрозділ, заклад освіти, установа): стиль шрифту – курсив; без абзацного відступу; вирівнювання – за правим краєм;

-       назва тез великими літерами по центру;

-       виклад основного матеріалу тез;

-       джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюються з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (наказ МОН України від 12.01.2017 р.)

У тексті тез посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [1, с. 15].

Тези доповідей, що не відповідають встановленим вимогам до оформлення та обсягу, не прийматимуться.

Тези доповідей учасників конференції, рекомендовані Оргкомітетом, будуть опубліковані у вигляді статей у збірнику.

Відповідальність за зміст, орфографію надісланих тез та дотримання принципів академічної доброчесності несуть автори доповідей.

 

 

Автор: nukim |
16 марта 2020 |
Переглядів: 878 |

Міністерство освіти і науки України
Міністерство культури України
Київський національний університет культури і мистецтв
Науково-дослідний інститут
Аспірантура, докторантура
Факультет сценічного мистецтва

 

 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
 «Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси»

 

м. Київ, 16 квітня 2020 року

Науково-дослідний інститут, аспірантура, докторантура, факультет сценічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв запрошують науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів та магістрантів вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів взяти участь у ІІ Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції «Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси», яка відбудеться 16 квітня 2020 р.

За результатами конференції буде видано збірник «Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси».

Прийом тез: до 1 квітня 2020 р. (дистанційно).

Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36.

Тематичні напрями конференції:

 1. Проблеми творчих питань сучасного сценічного мистецтва.
 2. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
 3. Новітні технології сучасного мистецтва естради.
 4. Театральне мистецтво в умовах глобалізаційних процесів.
 5. Професійна мистецька освіта: проблеми теорії та практики.
 6. Політика в сучасному європейському інформаційно-мистецькому просторі.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

 

Умови участі:

До 1 квітня 2020 року (включно) на електронну адресу оргкомітету  mirchukmmm@gmail.com окремими файлами необхідно надіслати:

 • Заявку та анкету (дод. 1) на участь у конференції;
 • Тези (назва файлу: № та назва тематичного напряму, П.І.Б. автора тез);
 • Завірену та відскановану рецензію наукового керівника (для аспірантів, здобувачів, магістрантів);
 • За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів конференції.

 

Автор: nukim |
11 марта 2020 |
Переглядів: 422 |


 

ГОЛОВНА | АДМІНІСТРАЦІЯ | НОВИНИ | АБІТУРІЄНТУ | КОНТАКТИ

АДРЕСА КОЛЕДЖУ: 16600, м. Ніжин, Чернігівської обл., вул. Овдіївська, 49,
Факс: (046-31) 2-30-66 Контактний телефон: (046-31) 2-33-67
E-mail: nukim@ukr.net