Художній відділ

Навчальний процес елементарного підрівня розпочинається з 6-7 років і триває чотири роки. Учні опановують такі предмети як «Образотворче мистецтво», «Ліплення», «Бесіди про мистецтво» та варіативний складник «Мультиплікація» та «Пленер». Елементарний підрівень дає учням загальний творчий розвиток, знайомить з різноманітними художніми матеріалами і техніками, та готує до базового підрівня.

 Навчальний процес базового підрівня художнього відділу будується на академічних традиціях у викладанні основних дисциплін  – «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Скульптура» протягом п’яти років.

У  завдання дисципліни «Рисунок» входить: навчання основ професійної грамоти, рисунка з  натури; передавання об’єму й  пропорцій  предметів; вивчення й  застосування перспективи; малювання по пам’яті і уяві. Поряд з академічними завданнями програма містить і творчі завдання, в яких учні використовують здобуті знання й за допомогою різних технічних прийомів і матеріалів вирішують поставлену перед ними мету.

 Основною метою дисципліни «Живопис» є формування колористичного мислення, розвиток художньо-образного сприйняття образотворчих і індивідуальних творчих здібностей учнів. У завдання предмета «Живопис» входить розвиток здатності бачити й зображати навколишній світ у всьому різноманітті його кольорсвітлових відносин. Послуговуючись живописними засобами, навчитися «ліпити» форму кольором, опанувати технічні прийоми акварельного й гуашевого живопису й основи кольорознавства.

      

При вивченні дисципліни «Композиція» учні знайомляться з основними закономірностями композиції (ритмом, симетрією, асиметрією, пропорціями тощо) й  засобами вираження своїх задумів (графічними, пластичними та ін.), привчаються самостійно виконувати композиційні завдання на основі життєвих спостережень.  Композиція, розвиваючи образне мислення, привчає учнів зображувати дійсність не пасивно, а творчо. Під час навчання викладачі знайомлять  учнів зі станковою і декоративною композицією.

 Завдання навчання дисципліни «Скульптура» полягають у формуванні у дітей уміння відчувати й передавати об’єм і простір. Працюючи з пластиліном і глиною, учні створюють рельєфи і круглу скульптуру. Серед завдань: анімалістичні теми, ліплення з натури фігури людини, композиції на основі життєвих вражень.

 Навчальний курс варіативних предметів передбачає ознайомлення учнів із традиційними видами декоративно-прикладного мистецтва (писанкарство, розпис на склі, батик, ткацтво, витинанка). Цей курс сприяє розвитку творчого мислення й художніх здібностей, вихованню любові до народного мистецтва, формуванню художніх смаків на основі глибокого розуміння традиційного народного декоративно-вжиткового мистецтва, формуванню навичок художньої обробки різноманітних матеріалів.

         Ознайомлення з основними етапами в історії розвитку образотворчого та вжиткового мистецтва, його видами та жанрами, а також з теорією і практикою мистецтвознавства відбувається при вивченні «Початкового курсу історії образотворчого мистецтва і архітектури», органічно поєднуючись з вивченням основ образотворчої грамоти, живопису, композиції, скульптури, предметів за вибором.

Викладачі

Ірина Лисенко

Завідувач відділу