Особливе місце в удосконаленні навчального процесу та підвищенні педагогічної майстерності викладачів займають відкриті уроки. На відміну від звичайного уроку відкритий урок – спеціально підготовлена форма організації  навчального спілкування. Разом з тим, він відзеркалює реальний навчальний процес, є своєрідним моніторингом успішності студентів та складовою частиною опанування конкретного навчального предмету.

Тридцятого листопада 2022 року естафету проведення відкритих уроків у Ніжинському фаховому коледжі культури і мистецтв підхопила викладач предметної (циклової) комісії «Загальноосвітніх дисциплін, інформаційної, бібліотечної та архівної справи» РАКОЇД Оксана Леонідівна. Урок проводився зі студентами другого курсу, які навчаються в коледжі на різних мистецьких спеціальностях. Тема відкритого уроку з предмету «Українська література» була досить актуальною, адже стосувалася кіноповісті «Зачарована Десна» видатного українського митця Олександра Довженка.

Згідно поставлених дидактичних завдань Оксана Леонідівна спрямувала навчальний процес на презентацію історичних передумов написання «Зачарованої Десни» як «маніфесту величі і краси рідної землі», формування у студентів умінь аналізувати сюжетні лінії та персонажів кіноповісті, виховання пошани до мистецької творчості О. Довженка і любові до рідного краю.

Викладач дуже влучно та органічно використала цікаві методи і прийоми навчання, зокрема, поєднання відеопоказу із музичним оформленням, фрагмент інтерв’ю з О. Довженком у виконанні студентів, представлення результатів студентського навчально-тематичного дослідження, цитатна характеристика героїв твору, інтерактивна навчальна вікторина з теми уроку.

Традиційне обговорення відкритого уроку, до якого долучилися присутні заступник директора з навчально-виховної роботи Березинець О.А., завідувач відділення Мороз І.Г. та завідувач навчально-методичним кабінетом Сливко С.А.,  пройшло у форматі продуктивного педагогічного спілкування.

Матеріал підготувала
Світлана СЛИВКО