КРОКИ РОЗБУДОВИ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІЄВОГО ІНСТРУМЕНТУ РЕАГУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
(ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ)