Могильна Ірина Григорівна

Викладач диригування та читання хорових партитур , хоровий клас і практика роботи з хором

Могильна Ірина Григорівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. З 2002 року працює хормейстером Академічного хору та викладачем хорових дисциплін. І. Г. Могильна – автор численних перекладів та аранжувань хорових творів для Академічного хору коледжу, які традиційно виконуються на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та фестивалях, звітних та тематичних концертах, державних іспитах. Студенти І. Г. Могильної беруть участь та виборюють призові місця на конкурсах «Кращий за професією», що традиційно проводяться у навчальному закладі.

І. Г. Могильна бере безпосередню участь у виступах хору на Всеукраїнських (Київ, Харків, Львів, Чернігів, Дніпропетровськ, Качанівка, Ніжин) та Міжнародних конкурсах і фестивалях (Болгарія, Польща, Чехія, Київ, Одеса), на Всеукраїнських «Асамблеях української хорової музики». Нагороджена почесними Дипломами конкурсів та фестивалів.

Наукова та навчально-методична робота І. Г. Могильної представлена робочими навчальними програмами з дисциплін «Диригування та читання хорових партитур», «Хоровий клас і практика роботи за хором», публікаціями у науково-методичних виданнях, участю у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах. Автор навчального посібника «Хоровий клас (жіночій хор)» (у співавторстві з Дорохіною Л. О.). Нагороджена Почесними грамотами Чернігівської обласної ради, виконавчого комітету Ніжинської міської ради, почесними грамотами коледжу.