ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 
I Всеукраїнської очно-заочної науково-практичної конференції «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IВсеукраїнської очно-заочної науково-практичної конференції «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва», яка відбудеться 22-23 квітня 2020 року на базі Комунального вищого навчального закладу «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського» Полтавської обласної ради

Тема конференції: «Сучасний фахівець соціокультурної сфери: зміст та методи його підготовки».

Тематичні напрями конференції:

  1. Реалізація компетентісного підходу в підготовці фахівців з менеджменту соціокультурної діяльності.
  2. Нова модель фахівця соціокультурної діяльності в умовах децентралізації.
  3. Шляхи формування у студентів здатності до здійснення соціокультурної діяльності в умовах об’єднаних територіальних громад.
  4. Прийоми та методи формування у студентів навичок створення культурно-мистецьких заходів на всіх етапах: від творчого задуму до його реалізації.
  5. Роль дисциплін самостійного вибору студента в формуванні фахових компетентностей.

 

Учасники конференції мають право вільного вибору теми виступу в контексті зазначеної загальної теми.

Форма участі: очна, заочна.

Робоча мова конференції: українська.

 

Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації– 30 годин (1 кредит ЄКТС); учасники заочної конференції  –  15 годин (0,5 кредита ЄКТС).

Умови участі у роботі конференції

Для участі в конференції  та публікації тез у збірнику матеріалів просимо до  07 квітня 2020 року надіслати наелектронну адресу оргкомітету:

1.Заявку на участь у конференції (форма заявки додається).

2. Електронний варіант тез доповіді.

3.Електронну копію квитанції про сплату вартості участі у конференції.

 

Фінансові й організаційні умови:

1.Організаційний внесоку розмірі– 150 грн., сплачують усі учасники конференції (оргвнесок призначений для друкування програми конференції, збірника матеріалів конференції,  виготовлення сертифіката учасника).

 

Кошти переказувати:

Банк: Держказначейська служба України м.Київ

р/рUA928201720314281001201041239

МФО 820172

Код 02214283

Комунальний вищий навчальний заклад «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського»

з позначкою оргвнесок на проведення конференції

 

2. Витрати, пов’язані з проїздом, харчуванням та проживанням, оплачуються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

         Вартість проживання в гуртожитку коледжу за добу  – 100 грн. В готелі – 450 грн. Бронювання номера в готелі «Едем» за телефоном: 0500826636.

         Вартість харчування (сніданок, обід, вечеря) – 240 грн.

 

           Початок конференції: о 10.30

 

Місце проведення: 37300, м. Гадяч, пл. Соборна, 9-А, Гадяцький коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського.

 

Контактна інформація:

Телефони для довідок: (05354) 2-34-37; 2-28-50 – Гадяцький коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського.

Контактна особа: Шестопал Роза Денисівна (0997242280; 0964241987).

 Е-mail:    kultura.kurs@ukr.net

 

З повагою оргкомітет конференції.

 

 

Додаток 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у науково-практичній конференції

«Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва»

 

Прізвище

 

Ім’я по-батькові

 

Назва освітнього закладу

 

Посада

 

Педагогічне звання та/або науковий ступінь

 

Тема доповіді

 

Форма участі в конференції  (очна / заочна)

 

Електронна адреса

 

Контактний телефон

 

Потреба у проживанні в гуртожитку коледжу (так/ні)

 

 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей, разом з ілюстративним матеріалом до 5-и сторінок формату А 4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор Microsoft Word (формат doc або docx); береги – 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний) сторінки без нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання.

Структура  тез доповіді та параметри форматування основних її складових:

-       УДК: стиль шрифту – звичайний Normal; без абзацного виступу; вирівнювання – за лівим краєм;

-       прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив; без абзацного виступу; вирівнювання – за правим краєм;

-       науковий статус автора, його посада та місце роботи (підрозділ, заклад освіти, установа): стиль шрифту – курсив; без абзацного відступу; вирівнювання – за правим краєм;

-       назва тез великими літерами по центру;

-       виклад основного матеріалу тез;

-       джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюються з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (наказ МОН України від 12.01.2017 р.)

У тексті тез посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [1, с. 15].

Тези доповідей, що не відповідають встановленим вимогам до оформлення та обсягу, не прийматимуться.

Тези доповідей учасників конференції, рекомендовані Оргкомітетом, будуть опубліковані у вигляді статей у збірнику.

Відповідальність за зміст, орфографію надісланих тез та дотримання принципів академічної доброчесності несуть автори доповідей.

 

 

Автор: nukim |
16 марта 2020 |
Переглядів: 172 |
|

 

ГОЛОВНА | АДМІНІСТРАЦІЯ | НОВИНИ | АБІТУРІЄНТУ | КОНТАКТИ

АДРЕСА КОЛЕДЖУ: 16600, м. Ніжин, Чернігівської обл., вул. Овдіївська, 49,
Факс: (046-31) 2-30-66 Контактний телефон: (046-31) 2-33-67
E-mail: nukim@ukr.net